Certyfikaty SSL

Certyfikaty Unizeto Asseco

Od 25 sierpnia 2020r. wszystkie certyfikaty SSL dostępne są tylko w opcji 1 rok. Opcja 2 letnia zostaje wycofana w związku z decyzją firmy Apple o braku akceptacji w przeglądarce Safari certyfikatów wydanych na okres dłuższy niż rok. Decyzja Apple została ogłoszona 1 marca i wymusza na każdym Centrum Certyfikacji konieczność skrócenia okresu ważności certyfikatów SSL do jednego roku. Decyzja została poparta przez innych producentów przeglądarek internetowych, takich jak Google oraz Firefox. Więcej informacji: https://support.apple.com/en-us/HT211025 .

Od 14 lutego 2018 r. certyfikaty Trusted SSL oraz certyfikaty Commercial SSL dostępne są dla naszych Klientów w wariantach na 1 rok lub 2 lata. Opcja 3 letnia zostaje wycofana i podytkowana jest zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa.

Wydanie

 • Gwarancja finansowa Unizeto
 • dla jednej domeny - 1 rok
 • Wildcard *.domena - 1 rok
 • MultiDomain do 4 domen - 1 rok
 • MultiDomain do 6 domen - 1 rok
 • MultiDomain do 10 domen - 1 rok

Commercial SSL

 • 200 000 €
 • 97 zł
 • 290 zł
 • 370 zł
 • 590 zł
 • 820 zł

Trusted SSL

 • 400 000 €
 • 490 zł
 • 1220 zł
 • 1490 zł
 • 1790 zł
 • 2190 zł

Premium EV

 • 1 000 000 €
 • 1290 zł
 • brak
 • 1890 zł
 • 2190 zł
 • 2690 zł

Odnowienie

 • Gwarancja finansowa Unizeto
 • dla jednej domeny - 1 rok
 • Wildcard *.domena - 1 rok
 • MultiDomain do 4 domen - 1 rok
 • MultiDomain do 6 domen - 1 rok
 • MultiDomain do 10 domen - 1 rok

Commercial SSL

 • 200 000 €
 • 97 zł
 • 270 zł
 • 335 zł
 • 535 zł
 • 740 zł

Trusted SSL

 • 400 000 €
 • 440 zł
 • 890 zł
 • 1340 zł
 • 1610 zł
 • 1970 zł

Premium EV

 • 1 000 000 €
 • 1290 zł
 • brak
 • 1690 zł
 • 1990 zł
 • 2420 zł