FAQ Hosting Serwery

Dla każdego kto chce zaszyfrować dane wysyłane ze swojej strony www lub poczty na serwerach vps. Zapewnij bezpieczeństwo Swoich danych przesyłanych internetem oraz danych osobowych Twoich klientów, przyjaciół i bliskich. Nie masz certyfikatu SSL? to znaczy, że wszystkie wysyłane przez Ciebie dane np: ze sklepu internetowego który prowadzisz idą w sieci otwartym tekstem i każdy może zobaczyć kwoty, produkty, dane osobowe.
Dla wszystkich certyfikatów kupujący musi dosłać poprawnie wypełniony plik .csr i pamiętać o zachowaniu klucza.
Klienci mający u nas serwer i kupujący u nas certyfikat mają wygenerowanie pliku .csr, instalację ssl na naszym serwerze w cenie certyfikatu.

Dokumenty/autoryzacja:

1) Commercial SSL
- domena dla której kupujemy certyfikat musi posiadać aktywne rekordy dns i umieszczony na serwerze podstawowy plik index.html
- nie trzeba dosyłać żadnych dokumentów papierowych, należy tylko zautoryzować domenę w jeden z wymienionych sposobów:
  - - kliknąć link aktywacyjny w e-mailu który może zostać wysłany na jedno z kont: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl
  - - umieszczenie na serwerze pliku „html"
  - - tworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS

2) Trusted SSL
- domena dla której kupujemy certyfikat musi posiadać aktywne rekordy dns i umieszczony na serwerze podstawowy plik index.html
- należy zautoryzować domenę w jeden z wymienionych sposobów:
  - - kliknąć link aktywacyjny w e-mailu który może zostać wysłany na jedno z kont: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl
  - - umieszczenie na serwerze pliku „html"
  - - tworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS

- należy napisać i wysłać do nas upoważnienie do pośredniczenia w wygenerowaniu certyfikatu (treść zostanie Państwu podana e-mailowo przy zakupie)
- opłacony rachunek za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym Subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny - tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny.

3) Premium EV SSL
- domena dla której kupujemy certyfikat musi posiadać aktywne rekordy dns i umieszczony na serwerze podstawowy plik index.html
- należy zautoryzować domenę w jeden z wymienionych sposobów:
  - - kliknąć link aktywacyjny w e-mailu który może zostać wysłany na jedno z kont: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl
  - - umieszczenie na serwerze pliku „html"
  - - tworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS

- należy napisać i wysłać do nas upoważnienie do pośredniczenia w wygenerowaniu certyfikatu (treść zostanie Państwu podana e-mailowo przy zakupie)
- opłacony rachunek za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym Subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny - tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny.

CERTUM zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Subskrybentem certyfikatu Premium EV SSL (lub opcji MultiDomain) oraz może poprosić o kopię dokumentu tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny - dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony)
Dla wszystkich certyfikatów kupujący musi dosłać dla nas upoważnienie do pośredniczenia w wygenerowaniu certyfikatu (treść zostanie Państwu podana e-mailowo przy zakupie)

Dokumenty/autoryzacja:

1)Standard Code Signing (wydawane na firmę lub osobę prywatną)
a) dla osoby prywatnej
-kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony).
-jeden z poniższych dokumentów:
  - - dokonana płatność kartą kredytową, bądź z konta bankowego należących do subskrybenta (dane z płatności muszą być zgodne z danymi z dokumentu tożsamości), lub
  - - notarialne potwierdzenie tożsamości (oryginał w przypadku, gdy dane z płatności nie są zgodne z dokumentem tożsamości lub płatność nastąpiła gotówką) lub
  - - dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu – różny od przesłanego pierwotnie) wraz z rachunkiem zawierającym adres subskrybenta (woda, gaz, prąd, wynajem), lub
  - - kopia dokumentu tożsamości podpisana certyfikatem kwalifikowanym.

b)dla organizacji/firmy
- kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu)
- jeden z poniższych dokumentów:
  - - notarialne potwierdzenie tożsamości (oryginał) lub
  - - dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu – różny od przesłanego pierwotnie) wraz z rachunkiem zawierającym adres subskrybenta (woda, gaz, prąd, wynajem), lub
  - - kopia dokumentu tożsamości podpisana certyfikatem kwalifikowanym,
- potwierdzenie płatności z konta bankowego należącego do organizacji za zakup certyfikatu Code Signing
- dokumenty rejestrowe firmy
- pełnomocnictwo lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją
2) EV Code Signing (wydawane tylko na firmę/organizację)
- kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu)
- jeden z poniższych dokumentów:
  - - notarialne potwierdzenie tożsamości (oryginał) lub
  - - dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu – różny od przesłanego pierwotnie) wraz z rachunkiem zawierającym adres subskrybenta (woda, gaz, prąd, wynajem), lub
  - - kopia dokumentu tożsamości podpisana certyfikatem kwalifikowanym,
- potwierdzenie płatności z konta bankowego należącego do organizacji za zakup certyfikatu Code Signing
- dokumenty rejestrowe firmy
- pełnomocnictwo lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją
Dla wszystkich certyfikatów kupujący musi dosłać dla nas upoważnienie do pośredniczenia w wygenerowaniu certyfikatu (treść zostanie Państwu podana e-mailowo przy zakupie)

Dokumenty/autoryzacja:

1) Basic ID
Certyfikat Basic ID wydawane są automatycznie na podstawie zademonstrowanej przez Subskrybenta kontroli nad adresem e-mail. CERTUM nie wymaga przedstawienia przez Subskrybenta żadnych dodatkowych dokumentów.
- Weryfikacja dostępu do adresu e-mail polega na kliknięciu linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na wskazany przez klienta adres e-mail.
W uzasadnionych przypadkach, Zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

2) Professional ID i Enterprise ID
W przypadku certyfikatu Professional ID konieczna jest weryfikacja Subskrybenta. W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta CERTUM PCC prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

a) Weryfikacja + dokumenty wymagane od osoby prywatnej występującej o certyfikat we własnym imieniu:
- weryfikacja dostępu do adresu e-mail - poprzez kliknięcie linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na wskazany przez klienta w formularzu na stronie WWW adres e-mail. - kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby, której dane znajdą się w certyfikacie lub osoby zamawiającej certyfikat (w przypadku, gdy certyfikat nie jest imienny). Dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony).

b) Weryfikacja + dokumenty wymagane od osoby prywatnej reprezentującej inną osobę prywatną lub organizację:
Jeżeli Subskrybent reprezentuje podmiot, którego dane znajdą się w certyfikacie:
- weryfikacja dostępu do adresu e-mail - poprzez kliknięcie linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na wskazany przez klienta w formularzu na stronie WWW adres e-mail.
- kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby, której dane znajdą się w certyfikacie lub osoby zamawiającej certyfikat (w przypadku, gdy certyfikat nie jest imienny). Dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony),
- świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie/pełnomocnictwo potwierdzające związek z organizacją osoby, której dane znajdą się w certyfikacie lub osoby zamawiającej certyfikat (w przypadku, gdy certyfikat nie jest imienny).

Dla wszystkich certyfikatów kupujący musi dosłać dla nas upoważnienie do pośredniczenia w wygenerowaniu certyfikatu (treść zostanie Państwu podana e-mailowo przy zakupie)

Dokumenty/autoryzacja:

Trusted VPN i IPSec Client
W przypadku certyfikatu Trusted VPN konieczna jest weryfikacja Subskrybenta. W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:
a) Wymagane dokumenty w przypadku uzyskania certyfikatu przez osobę fizyczną:
- kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby odpowiedzialnej za zakup certyfikatu. Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu.

b)Dokumenty wymagane od osoby prywatnej reprezentującej inną osobę prywatną lub organizację:
Jeżeli Subskrybent reprezentuje podmiot, którego dane znajdą się w certyfikacie lub certyfikat zamawiany jest w imieniu Subskrybenta przez inną osobę prywatną:
- kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby, której dane znajdą się w certyfikacie i/lub osoby odpowiedzialnej za zakup certyfikatu. Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,
- świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją lub inną osobą reprezentowaną w certyfikacie.