FAQ Domeny internetowe

Aby wytransferować domenę od innego operatora do nas należy zdobyć u obecnego usługodawcy kod auth-info do domeny. Jest to kod cyfrowo literowy będący odpowiednikiem domeny.
Aby taki kod zdobyć proszę wysłać e-mail do obecnego operatora domeny o treści: "zwracam się z prośbą o wydanie kodu auth-info do domeny.....nazwadomeny...." Kod auth-info proszę przesłać do nas e-mailem wraz z danymi na jakie ma być zarejestrowana domena i przystąpimy do transferu.
Sam transfer jest bezpłatny.
W przypadku domen globalnych typu .com, .net, .org, .biz ... oraz europejskich .eu trzeba jednak od razu wnieść roczną opłatę za domenę. Na szczęście nie traci się wniesionych juz wcześniej opłat, więc ważność domeny przedłuża się o kolejny rok. W przypadku transferu domen polskich roczna opłata przy transferze nie jest pobierana.
Tylko domeny polskie mają 14 dniowy okres rezerwacji domeny. Po 14 dniach powracają ponownie do puli domen dostępnych do rejestracji. Z powodu zbyt częstych rezerwacji domen przez giełdy domenowe NASK od 15.12.2014r. wydłużył z 5 do 90 dni okres przejściowy, po którym domena może być ponownie zarezerwowana. W związku z czym nie zawsze będziemy mieli dostępną opcję rezerwacji domeny na okres 14 dni.
Ważne jest więc aby pieniądze za rejestrację domen takich jak domeny globalne .com, .net, .org.. europejskie .eu oraz pozostałe wpłacać jak najszybciej na nasze konto.
Obowiązuje zasada " kto pierwszy ten lepszy", więc może się tak zdarzyć, że mino iż wygenerowaliśmy chęć rejestracji domeny i wystawiła się faktura, to ktoś zdąży domenę zarejestrować przed nami. Dlatego jak domena jest dla as ważna prosimy nie zwlekać wpłatą.
W przypadku zarejestrowanych domen polskich można wykupić tzw. opcję na domenę. Opcja ta daje pierwszeństwo w rejestracji domeny w przypadku gdy domena powróci do puli domen dostępnych, czyli np: ktoś jej nie opłaci, zrezygnuje lub z innego powodu straci do niej prawo. Informacje niezbędne do dokonania rejestracji nazwy domeny powinny zostać przekazane nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania przez NASK informacji o udostępnieniu do rejestracji nazwy domeny, co do której uzyskano opcje. Regulamin opcji na domenę znajduje się na stronie http://dns.pl
Aby uzyskać kod auth-info dla swojej domeny prosimy o wypełnienie formularza na stronie https://kody.domainmaker.pl Na adres e-mail podany jako kontaktowy w panelu administracji domen przyjdzie e-mail z linkiem do wygenerowanego wcześniej dokumentu. Dokument proszę wydrukować, podpisać i przybić pieczątkę jak domena jest na firmę, następnie proszę go przesłać faksem na podany na dokumencie numer wraz z niezbędnymi załącznikami (NIP, REGON, Wpis do Ewidencji lub KRS w przypadku spółek prawa handlowego (KRS nie starszy niż 90 dni)). Na podstawie przesłanych dokumentów, pracownik zespołu DomainMaker dokona weryfikacji danych oraz wyda kody auth-info, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów.
Płatności dokonujemy na nasze konto bankowe przelewem za podstawie faktury pro-forma która zostanie wysłana na podany kontaktowy adres e-mail. Końcowa faktura vat zostanie wystawiona z datą wpływu pieniędzy na nasze konto i wysłana w załączniku e-mailem lub listem tradycyjnym według Państwa decyzji.
Na około miesiąc przed datą wygaśnięcia usługi dostaniesz na podany kontaktowy adres e-mail fakturę pro-forma oraz przypomnienie o wygasającej domenie. Nie musisz zatem zapamiętywać dat i kwot, przypomnienie zostanie do Ciebie wysłane. Pamiętak tylko aby adres e-mail podany przy domenie był sprawdzany przynajmniej raz na 7 dni.