Certyfikaty VPN

Certyfikaty Unizeto Asseco

Wydanie

 • 1 rok
 • 2 lata
 • 3 lata

IPSec Client

 • 46 zł
 • 85 zł
 • 111 zł

Trusted VPN

 • 990 zł
 • 1790 zł
 • 2490 zł

Odnowienie

 • 1 rok
 • 2 lata
 • 3 lata

IPSec Client

 • 42 zł
 • 76 zł
 • 105 zł

Trusted VPN

 • 890 zł
 • 1590 zł
 • 2240 zł

Certyfikaty VPN

 • Certyfikat VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna), umożliwia tworzenie w sieci lokalnej (LAN) lub publicznej sieci ( Internet) rodzaj prywatnego tunelu, przez który użytkownicy końcowi lub urządzenia sieciowe mogą bezpiecznie przesyłać poufne dane. Wirtualne Sieci Prywatne charakteryzują się dość dużą efektywnością, nawet na słabych łączach (kompresja) oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa (szyfrowanie).

IPSec Client

 • Certyfikat identyfikujący określoną osobę umożliwiając jej korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Zawiera dane klienta umożliwiające jego identyfikację takie jak np. adres e-mail, nazwisko itp., może zawierać także dane właściciela – np. organizacji zatrudniającej użytkownika. Certyfikat ten umożliwia, za pomocą protokołu IPSec, uzyskanie bezpiecznego połączenia pomiędzy użytkownikiem a urządzeniem sieciowym.

Certyfikat Trusted VPN

 • Certyfikat Trusted VPN urządzenia sieciowego (routera). Certyfikat ten potwierdza tożsamość routera w sieci LAN lub Internecie, zawiera jego nazwę oraz może zawierać adres IP oraz dane właściciela. Umożliwia uzyskanie bezpiecznego (szyfrowanego) połączenia poprzez utworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN). W tym celu wykorzystywany jest protokół IPsec, zapewniający uwierzytelnienie i autoryzację stron korzystających z połączenia VPN.