Certyfikaty ID

Certyfikaty Unizeto Asseco

Wydanie

 • 1 rok
 • 2 lata
 • 3 lata

Basic ID

 • 37 zł
 • 65 zł
 • 92 zł

Professional ID

 • 46 zł
 • 82 zł
 • 111 zł

MEnterprise ID

 • 111 zł
 • 200 zł
 • 290 zł

Odnowienie

 • 1 rok
 • 2 lata
 • 3 lata

Basic ID

 • 33 zł
 • 59 zł
 • 83 zł

Professional ID

 • 41 zł
 • 73 zł
 • 103 zł

MEnterprise ID

 • 102 zł
 • 182 zł
 • 260 zł

Certyfikat ID

 • Certyfikat ID – jest elektronicznym dokumentem tożsamości uwierzytelniającym danego użytkownika w sieci Internet, zawierającym zbiór określonych danych identyfikacyjnych, poświadczonych przez Zaufaną Trzecią Stronę i powiązany z określoną parą kluczy kryptograficznych

Basic ID

 • Poziom wiarygodności:**
  Gwarancja finansowa: 6000 €

  Certyfikat Basic ID jest uznawany przez wszystkie popularne programy pocztowe, przeglądarki i aplikacje oraz systemy operacyjne firmy Microsoft.
  Dane zawarte w certyfikacie: Adres e-mail

Professional ID

 • Poziom wiarygodności:***
  Gwarancja finansowa: 60 000 €

  Certyfikat Professional ID jest certyfikatem klucza publicznego, który różni się od certyfikatu Basic ID przede wszystkim danymi zawartymi w certyfikacie. Dzięki temu może być użyty do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów handlowo-biznesowych, takich jak np. oferty i umowy, czyli dokumentów o istotnym znaczeniu dla firmy oraz może być stosowany jako narzędzie zapewniające integralność i wiarygodność faktury elektronicznej (e-faktury).
  Dzięki rozszerzonej weryfikacja tożsamości zamawiającego certyfikat Professional ID w pełni potwierdza tożsamość: właściciela, adresu e-mail oraz dane firmowe, które opcjonalnie mogą pojawić się w certyfikacie.
  Dane zawarte w certyfikacie: Adres e-mail, Imię i nazwisko.

Enterprise ID

 • Poziom wiarygodności:****
  Gwarancja finansowa: 60 000 €

  Certyfikat Enterprise ID jest to certyfikat klucza publicznego, który charakteryzuje się najwyższym poziomem odpowiedzialności spośród oferowanych przez CERTUM PCC certyfikatów ID oraz najwyższym poziomem bezpieczeństwa zalecamy jego wygenerowanie i przechowywanie na karcie kryptograficznej.
  Dzięki rozszerzonej weryfikacja tożsamości zamawiającego certyfikat Enterprise ID w pełni potwierdza tożsamość: właściciela, adresu e-mail oraz dane firmowe, które opcjonalnie mogą pojawić się w certyfikacie. Certyfikaty Certyfikat Enterprise ID może zostać wydany na osobę prawną (firmę, instytucję publiczną) i pełnić funkcję pieczęci elektronicznej.
  Dane zawarte w certyfikacie: Adres e-mail, Imię i nazwisko.